สื่อประเภทวัสดุ

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสี

แม่สีวัตถุธาตุ(Pigmentary Primary)คือ แม่สีที่เกิดจากการผสมกันของวัตถุธาตุที่เกิดจากธรรมชาติได้จาก พืช สัตว์ แร่ธาตุต่าง ๆ
ประกอบด้วย
สีเหลือง
แดง
น้ำเงิน
ทั้ง 3 สี เป็นแม่สีขั้นที่ 1

               สี(Colour)โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ สีที่ได้จากธรรมชาติ และสีที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นสีที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นสีเป็นส่วนที่ช่วยให้สิ่งต่างๆ   ในรูปวาดมีความสวยงามเป็นธรรมชาติ หรือเหมือนจริงมากขึ้น และยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเขียนรูป สีที่เราพบเห็นกันอยู่ในธรรมชาติที่แวดล้อมตัวเรา เรียกว่า สภาพสีธรรมชาติ

วงจรสีธรรมชาติ
            วงจรสีธรรมชาติ  มี 3 ขั้นตอน คือ
            1. สีขั้นที่ 1(Primary Colures)เรียกว่า แม่สี มี 3 สี คือ สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีแดง
            2. สีขั้นที่ 2(Secondary Colures)เกิดจากการผสมกันของสีขั้นที่ 1อย่างละเท่ากัน ได้สีใหม่ 3 สี คือ สีส้ม สีม่วง และสีเขียว 
            3.สีขั้นที่ 3(Tertiary coolers)เกิดจากการผสมกันของสีขั้นที่ 1กับสีขั้นที่ 2ที่อยู่ติดกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะได้สีใหม่ 6 สี คือ สีส้มเหลือง สีส้มแดง สีม่วงแดง สีม่งน้ำเงิน สีเขียวน้ำเงินและสีเขียวเหลือง
           

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก(web blog)


@ koy @


รายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน  สุจริตรา จันทร์ลอย
ปีการศึกษา 2553ประวัติส่วนตัว
นางสาว    จันทิมา  บรรดาศักดิ์  นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 13 หมู่ 2  คณะครุศาสตร์
ชื่อเล่น       ก้อย
ภูมิลำเนา  44/1 หมู่ 7 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
วันเกิด       9 พฤษภาคม 2531
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
เบอร์โทร   083-3114665
E-mail        koys_koys@hotmail.com

บทความดีดี

1.เอาใจเขามาใส่ใจเรา
2.เชื่อมั่นตัวเอง
3.อย่ามองคนที่หน้าตา
4.กล้าคิด พูด และทำ
5.เมื่อมีเรื่อง จงหมั่นปรึกษาผู้อื่น
6.และจงเป็นที่ปรึกษาให้ผู้อื่นด้วย
7.อย่าโกหกกับเรื่องที่คุนคิดว่าผิด

8.ไว้ใจบุคคลที่สมควรไว้ใจ
9.เปิดใจให้กว้าง
10.มองการณ์ไกล