สื่อประเภทวัสดุ

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก(web blog)


@ koy @


รายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน  สุจริตรา จันทร์ลอย
ปีการศึกษา 2553ประวัติส่วนตัว
นางสาว    จันทิมา  บรรดาศักดิ์  นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 13 หมู่ 2  คณะครุศาสตร์
ชื่อเล่น       ก้อย
ภูมิลำเนา  44/1 หมู่ 7 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
วันเกิด       9 พฤษภาคม 2531
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
เบอร์โทร   083-3114665
E-mail        koys_koys@hotmail.com

บทความดีดี

1.เอาใจเขามาใส่ใจเรา
2.เชื่อมั่นตัวเอง
3.อย่ามองคนที่หน้าตา
4.กล้าคิด พูด และทำ
5.เมื่อมีเรื่อง จงหมั่นปรึกษาผู้อื่น
6.และจงเป็นที่ปรึกษาให้ผู้อื่นด้วย
7.อย่าโกหกกับเรื่องที่คุนคิดว่าผิด

8.ไว้ใจบุคคลที่สมควรไว้ใจ
9.เปิดใจให้กว้าง
10.มองการณ์ไกล